Residency January - April 2014, IBB Willemstad.
Met dank aan Mondriaan Fonds